Welkomstgeschenk

Prognoses &
Jaarcijfers

Met de 12 Rekenmodellen behorende tot de Software Prognoses en Jaarcijfers maakt u verschillende soorten prognoses (liquiditeitsprognoses, Investeringsprognoses en Exploitatieprognoses), financiële analyses (Balansanalyses) en een Financieel plan.

Bedoeld voor de directeur-eigenaar of manager van een afdeling/organisatie die behoefte heeft aan een rekentool voor Financieel Management.  

De software Prognoses en Jaarcijfers bevat de volgende Financiële Tools:

1. Liquiditeitsprognose

2. Investeringsprognose

3. Exploitatieprognose en Winst- en Verliesrekening
– financieringskosten en overige kosten
– kengetallen Winst- en Verliesrekening
(totale vermogen, eigen vermogen, rentabiliteit eigen vermogen, rentabiliteit vreemd vermogen en rentabiliteit totale vermogen)
– omzetcijfers omzetprognose
– inkoopwaarde omzet

4. Balansanalyse
– referentiebalans
– kengetallen (werkelijk en prognose) van current ratio, quick ratio, werkkapitaal, werkkapitaalratio, solvabiliteit en solvabiliteitsverhouding.
– Horizontale balansanalyse
– Verticale balansanalyse

5. Financieringsplan

Item added to cart.
0 items - 0,00