Stappenplan Kostenbesparing

Kosten

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Het zal u verbazen welke besparingen uw bedrijf kan realiseren door systematisch aandacht te besteden aan uw bedrijfskosten. Wat scheelt het u in de winst als uw onderneming bijvoorbeeld tot 20% per jaar op de kosten van kantoorbenodigdheden kan besparen? Of 25% per jaar op koerierskosten? Of jaarlijks 50% op drukkosten? Hoe zorgt u voor een systematische aanpak van uw bedrijfskosten? 

Aandacht voor bedrijfskosten
Een belangrijke oorzaak van de slechte bedrijfsprestaties van MKB-bedrijven is het gebrek aan aandacht voor de kosten die nodig zijn om een onderneming te runnen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Wij noemen de volgende drie:

Oorzaak 1
Het kostenproces is moeilijk te beheren. Hierop goed overzicht houden, is moeilijk.

Oorzaak 2
Er is meestal een harde aanpak vereist om tot kostenreductie te komen.

Oorzaak 3
Bezuinigen is niet leuk voor het personeel. Kostenbesparende initiatieven worden niet altijd positief ontvangen.

Bent u of is een medewerker in uw bedrijf van plan om een kostenbesparing door te voeren dan moet u of uw medewerker beschikken over leiderscapaciteiten. Het aanbod en de prijzen veranderen snel. Marktverhoudingen kunnen soms van de ene op de andere dag wijzigen. Het kost tijd en moeite om ook te beschikking over de belangrijkste marktkennis waarover uw verkoper beschikt. Internet maakt veel markten echter transparant en het beschikken over de juiste contacten doet veel.

Teveel betalen aan exploitatiekosten
Doet een bedrijf niet aan kostenbewaking dat betaalt een onderneming teveel voor de exploitatiekosten. Als uw bedrijf ‘JA’ moet antwoorden opde volgende vraag dan is de kans groot dat er ook in uw bedrijf het een en ander aan besparingen is te realiseren om zo uw winst te verhogen:

Vraag
Is er in uw bedrijf een gecentraliseerd inkoopsysteem?

Of heeft elke afdeling zijn eigen leveranciers en eigen aankoopprocessen. Wordt er bijna uitsluitend ad hoc aangekocht, in plaats van grote hoeveelheden ineens aan te kopen? Wordt er doorgaans in vertrouwen altijd bij dezelfde leverancier gekocht zonder af en toe te shoppen?

Belangrijkste kostenposten waarop u kunt besparen
De belangrijkste kostenposten waarop kan bespaard worden zijn telecommunicatie, energie, drukkosten, vrachtvervoer, koeriers, kantoorbenodigdheden en afvalbeheer.

Dan zijn er nog andere kostenposten zoals de kosten voor het schoonmaken, onderhoudscontracten, de opslagruimte voor documenten.
Kostenbesparingen op langere termijn

Naast het herzien van de vaste bedrijfskosten en het vaststellen van maatstaven/referentiepunten, is er een aantal factoren die u in de gaten moet houden om kostenbesparingen op lange termijn te kunnen doorzetten.

Deze zijn onder andere een beter beheer van de inventaris, een scherpe kostenanalyse en goede beheerinstrumenten, een betere naleving van de contracten van het bedrijf en ervoor zorgen dat het personeel zich kan concentreren op hun strategische taken.

In het Besloten gedeelte van deze portal vindt u een Stappenplan Uitvoering efficiënt kostenbeheer.

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

Stappenplan Uitvoering efficiënt kostenbeheer
Maar hoe kan uw onderneming een efficiënt kostenbeheer uitvoeren zonder dat het teveel tijd gaat kosten? Het Stappenplan Uitvoering efficiënt kostenbeheer is speciaal hiervoor opgesteld:

Stap 1
Zorg voor een efficiënt kostenbeheer

Als het personeel zelfvoldaan is over de financiële prestaties en kostencontrole van de onderneming, dan bestaat er weinig kans dat het kostenbesparingsproject zal slagen.
Neem als directie voldoende de tijd om de uitgaven na te kijken en de kosten te verminderen. De praktijk leert dat het personeel dan meestal haar gedrag aanpast aan het gedrag van de directie.

Stap 2
Zorg voor een meetbare Kostenbesparing

Een kostenbesparing mag niet beschouwd worden als een soort “Activiteit van de maand”.
Integendeel, een onderneming moet gemotiveerd blijven om de kosten op regelmatige basis te controleren. Wanneer er geen cultuur van ‘kostenmanagement’ tot stand komt, dan zullen uw werknemers niet gemotiveerd blijven om de kosten te drukken. Daarom is het belangrijk om meetbare strategieën te ontwikkelen voor kostenbesparing.

Stap 3
Vergelijk regelmatig uw kostprijzen met die van uw concurrenten

Ondernemingen die ervan uitgaan dat hun kosten onder controle zijn omdat dit in het verleden zo was, of omdat ze de markt wel denken te kennen, lopen door hun onwetendheid het risico om teveel uit te geven. U weet wat u voor producten of diensten betaald, maar weet u daarom ook wat uw concurrenten voor dezelfde producten en diensten betalen?

Ga er nooit van uit dat u de markt beter kent dan uw leveranciers – en ga er eveneens nooit vanuit dat u in het verleden al eens een keertje naar de kostprijzen hebt gekeken. Vergelijk uw kosten met andere ondernemingen in uw sector en regio. Let er hierbij op dat u de gegevens interpreteert zoals die in uw bedrijf van toepassing zijn. Gegevens zijn nutteloos wanneer ze niet correct worden geïnterpreteerd!

Stap 4
Begrijp wat u koopt

Bepaal welke producten en diensten uw bedrijf nodig heeft en welke garantie- en servicevoorwaarden absoluut noodzakelijk zijn. Verkopers gebruiken vaak allerlei trucs om hun omzet en marges via aanvullende services en dienstverlening omhoog te krijgen. Zijn het onnodige extra’s of bijkomende diensten zoals onderhoudsovereenkomsten die u eigenlijk helemaal niet nodig heeft?

Stap 5
Praat met uw leveranciers

Bedrijven die steeds hetzelfde product in dezelfde hoeveelheden inkopen, betalen waarschijnlijk teveel. Leveranciers stellen de prijs van hun diensten af op de marktschommelingen. Ga daarom met uw leveranciers praten over kortingen nadat u eerst uw huiswerk heeft gedaan! Wees bereid om te onderhandelen en leg uw oor te luister bij andere leveranciers.

Stap 6
Blijf alert, zeker aan het einde van het jaar

Het is belangrijk om uw kostenbeheer een vaste plek te geven in uw managementactiviteiten. Zorg dus maandelijks voor een goed kostenoverzicht en verzeker uzelf ervan dat deze een dalende trend laten zien.

Ga tegen het einde van het jaar na wat de te verwachten kostenstijgingen zijn per kostensoort voor het volgende jaar. Deze kostenstijgingen moet u kennen om ze vervolgens te kunnen verwerken in uw verkoopprijzen en/of uurtarieven voor volgend jaar.

[hide-co/ihc-ntent]

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00