Personeelskosten relateren aan uw Brutomarge

Kosten

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Een versterking van de marktgerichtheid van uw onderneming is belangrijk om goed in de gaten te houden. Dit kunt u doen door het meten van uw eigen prestaties, maar ook door deze af te zetten tegen de prestaties van andere ondernemingen uit uw branche. Pas als u inzicht heeft in uw eigen prestaties kunt u uw onderneming leiden en te sturen. Het relateren van uw personeelskosten aan uw brutomarge is in dat verband belangrijk om goed in de gaten te houden.

Personeelskosten en brutomarge: een voorbeeld
Bij een drukkerij, waar sprake is van een relatief hoge arbeidsinbreng (en dus hoge personeelskosten) in het geleverde product, werd geconstateerd dat het bedrijfsresultaat onder het branchegemiddelde lag. Daarbij vertoonden de marges op orders grote verschillen per klant en bleek de nacalculatie vaak sterk af te wijken van de uitgebrachte offerte.

Aandacht voor personeelskosten
Om aan deze ongewenste situatie een einde te maken, werd besloten meer aandacht te besteden aan de marge op orders per klant en de hoogte van de personeelskosten in relatie tot de brutomarge (dat is de arbeidsquote). Het bleek na enige rekenen dat de personeelskosten ca. 70% van de brutomarge bedroegen. Dat betekende dat de personeelskosten structureel te hoog waren, veroorzaakt door een te grote personeelsbezetting in combinatie met een relatief hoge gemiddelde leeftijd van het personeel. Het was dus zaak om zo snel mogelijk de personeelskosten omlaag te brengen.

Personeelskosten omlaag
Aangezien drukkerijen niet opereren in een groeimarkt, zat een sterke groei van de orderportefeuille er niet in. Er is toen besloten om de personeelskosten structureel omlaag te brengen via een afvloeiingsregeling 10% van het personeel te laten vertrekken. Een adviesbureau werd in de arm genomen om de efficiëncy sterk te vergroten zodat hetzelfde werk kon worden gedaan met minder personeel.

Berekening personeelskosten in relatie tot brutomarge
De arbeidsquote is de verhouding tussen de personeelskosten en de toegevoegde waarde; het percentage toegevoegde waarde dat dient ter dekking van de loonkosten. Dit getal mag niet structureel stijgen. Is dat wel het geval, dan zal dat ten koste gaan van uw winst. De personeelskosten nemen dan een steeds groter deel van de toegevoegde waarde van uw bedrijf in.

Kijk uit bij stijging personeelskosten
De arbeidsquote hangt sterk samen met de arbeidsproductiviteit en de personeelskosten. Als de personeelskosten stijgen en de arbeidsproductiviteit niet, dan stijgt de arbeidsquote. Stijgen de personeelskosten en productiviteit met een gelijk percentage, dan blijft de arbeidsquote gelijk. Een maximum voor de arbeidsquote is 60 procent. Wordt deze grens overschreden dan schort het aan efficiënt en effectief werken. Als ondergrens wordt wel 40% aangehouden. Minder dan 40 procent van de brutomarge om de rest van de kosten te dekken en ook nog winst te maken, is vrijwel onmogelijk.

In het besloten gedeelte van deze portal vindt u de volgende tools”:
– Tool Berekening  Kostprijs Personeel
– Rekentool Berekening Loonkosten Personeel

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00