Let op uw Bedrijfskosten!

Kosten

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Uw bedrijfskosten zijn van groot belang voor de hoogte van uw winst. Hoe hoger uw kosten, des te lager uw nettowinst. Zeker in bedrijven waar de marges relatief klein zijn en het dus draait om hoge omzetten, is het letten op bedrijfskosten ongelofelijk belangrijk. Ga regelmatig na met welke kostenstijgingen u te maken heeft en met welk percentage uw totale kosten stijgen. Pas uw verkoopprijzen of uurtarieven indien mogelijk hierop aan.

Waaruit bestaan uw bedrijfskosten?

Bedrijfskosten: Arbeidskosten
Uw bedrijfskosten bestaan allereerst uit arbeidskosten. Dit zijn alle kosten die betrekking hebben op de vergoedingen voor geleverde arbeid. Loon, sociale verzekeringspremies, loonbelasting, bedrijfskleding, reiskostenvergoedingen, opleidingen, cursussen, ziektekostenverzekeringen, eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ook de kosten van ingehuurd personeel, bijvoorbeeld uitzendkrachten e.d. worden in principe als arbeidskosten meegeteld. In de financiële administratie worden kosten van uitzend- en inhuurkrachten wel op aparte grootboeknummers geboekt. Bij een BV rekenen we in principe de bruto-beloning voor de ondernemer (management-fee) ook tot de arbeidskosten. Als richtlijn kunt u aanhouden dat de personeelskosten maximaal 35% van uw omzet mogen bedragen.

Bedrijfskosten: Overheadkosten
Voor het overige bestaan de bedrijfskosten uit overhead-kosten. Dit zijn alle bedrijfskosten die gemaakt worden om het bedrijf te voeren, van ordner tot machine.

Deze overheadkosten kunt u als bedrijfskosten indelen naar de volgende criteria.

Bedrijfskosten: Huisvesting
Huur, eventuele hypotheekrente zakelijk onroerend goed, gas, water, elektra, OZB, schoonmaak, servicekosten, reparatie en onderhoudskosten etc.

Bedrijfskosten: Vervoer
Dit zijn de autokosten inclusief brandstof, leasekosten, onderhoud, reparaties, verzekeringen en belastingen, doch geen afschrijving.

Bedrijfskosten: Bedrijfskosten
Machines & gereedschappen: leasekosten, brandstof, onderhoud en reparaties van het bedrijfseigen machinepark. Aanschafkosten van handgereedschappen, machines en hulpmiddelen die bij aanschaf in een keer worden afgeschreven. Alsmede onderhoud en reparatiekosten van de overige productiemiddelen (opslag en werkplaatsinrichting).

Bedrijfskosten: Kantoor en administratie
Alle kantoorbenodigdheden, administratiekosten (accountant), adviezen, automatiseringskosten (service en onderhoud), kosten telefoon en dataverkeer, portokosten.

Bedrijfskosten: Marketing & Verkoopkosten
Reclame, drukwerk, advertenties, website, beurs- en tentoonstellingskosten, representatiekosten, eventuele betalingskortingen, oninbare vorderingen, etcetera.

Bedrijfskosten: Overige (algemene) kosten
Dat zijn overige verzekeringen, contributies, abonnementen, heffingen PT & KVK, verkeersboetes en alle andere niet genoemde kosten.

Bedrijfskosten: Financieringskosten
De rentes van eventuele rekening-courant en/of andere zakelijke financieringen m.u.v. hypotheek of leasekosten. Bank- en betalingskosten.

Bedrijfskosten: De Afschrijvingen
Dat zijn alle kosten van de afschrijving op productiemiddelen. Deze worden in deze post gebundeld.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00