Maak uw financiële Prognoses voor volgend jaar

Begrotingen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Voor ondernemers zijn de eerste maanden van het komend jaar belangrijk voor hun financiële zaken. De accountant komt immers dan weer met de jaarrekening. Tijd voor analyse van de behaalde financiële resultaten, prognoses en een financiële planning voor de nabije toekomst. Gaat alles nog goed of moet hier en daar worden bijgestuurd?

Vragen over balans
Belangrijke financiële vragen voor een bedrijf of organisatie hebben betrekking op de balans. Bijvoorbeeld:

· Hoe is de ontwikkeling van de solvabiliteit?
· Hoe is de ontwikkeling van de liquiditeit?
· Welke veranderingen in het werkkapitaal zijn te verwachten?
· Welke ontwikkeling maakt het eigen vermogen door?
· Wat wordt de verhouding tussen vreemd vermogen lang en vreemd vermogen kort?
· Wat is de verwachte ontwikkeling van het saldo van het rekening-courant krediet?
· Wat is de ontwikkeling van het balanstotaal?
· Stijgen de vaste activa of dalen ze juist?
· Stijgen de voorraden of dalen ze?
· Wat gaat er gebeuren met de stand van de debiteuren en het onderhanden werk?

Software Prognoses en Jaarcijfers
Meld u aan als gebruiker van deze portal en ontvang als welkomstgeschenk de Software Prognoses & Jaarcijfers.

Het maken van prognoses en het analyseren van uw jaarrekening kunt u als ondernemer of manager goed zelf doen. Zo maakt u voor uw balansprognose een reële schatting van de verschillende balansposten op basis van uw huidige balans, uw verwachte investeringen, uw verwachte exploitatieresultaten en uw lopende aflossingsverplichtingen. Voor een liquiditeitsprognose maakt u een reële inschatting van uw verwachte inkomsten en uitgaven. Voor de analyse van uw financiële cijfers en voor het maken verschillende prognoses zijn op de markt handige tools beschikbaar.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00