Te stellen eisen aan een Vermogensbeheerder

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Er komt nogal wat bij kijken bij het selecteren van een vermogensbeheerder. Kijk niet alleen naar de kosten en de behaalde rendementen, maar focus ook op datgene wat u krijgt. Dat vereist wat meer onderzoek, maar dat kunt u beter van tevoren doen, dan dat u later voor verrassingen komt te staan. 

Alertheid en kostenbewustzijn zijn voor beleggers belangrijk. De kosten van vermogensbeheer kunnen een behoorlijk deel van het rendement bedragen.

Daarom de volgende tips voor het kiezen van een vermogensbeheerder:

Tip 1
Let op de Kosten
Wie op zoek is naar een vermogensbeheerder doet er dus verstandig aan om de kosten goed in kaart te brengen en te vergelijken. Neem daarbij wel alle kosten mee, dus inclusief transactiekosten, bewaarloon, administratiekosten en andere verborgen posten.
Tip 2
Hoe onafhankelijk is uw vermogensbeheerder?
Uw huisbank is niet vanzelfsprekend. De meeste particulieren laten hun vermogen door hun eigen (private) ‘huisbank’ beheren: vooral huisfondsen en andere producten van eigen makelij. Dit staat een onafhankelijk beleggingsbeleid in de weg.
Tip 3
Let op de deskundigheid van uw vermogensbeheerder
Kijk dus goed naar de reputatie en het track record van de vermogensbeheerder.
Tip 4
Wat is de strategie van de vermogensbeheerder?
Hoe wordt er belegd? Alleen in beleggingsfondsen, trackers of individuele titels of in een combinatie daarvan?
Tip 5
Let op de communicatie
Hoe is het persoonlijk contact met uw vermogensbeheerder. Hoe vaak ontvangt u een rapportage en is die begrijpelijk?
Tip 6
Let op de continuïteit
Wie bepaalt het beleid? Eén persoon of een beleggingscommissie?

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00