Salarisberekening bij een Eenmanszaak

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Als u een eenmanszaak gaat beginnen of al bent begonnen, is het aan te bevelen dat u zichzelf een vast maandsalaris toekent. Zo heeft u de zekerheid van een vast inkomen en weet u hoe groot uw maandelijkse omzet minimaal moet zijn. Hoe weet u wat de benodigde omzet moet zijn dat nodig is voor het door u bepaalde maandsalaris? De hierna volgende salarisberekening voor een eenmanszaak geeft antwoord op deze vraag.

Voorbeeld Salarisberekening Eenmanszaak
Stel u wilt uzelf maandelijks een salaris toekennen van € 2.500,-. Hoeveel omzet moet u hiervoor maken? Als eenmanszaak genereert u inkomen. Dit resulteert in een bepaalde winst (is het resultaat van uw omzet minus uw kosten) waarvan de inkomstenbelasting nog af moet. Omdat dit voor starters een toekomstige gebeurtenis is, is het verstandig een voorschot op te nemen. Dit wordt een ‘privé opname’ genoemd. Deze opnamen komt u aan het einde van het boekjaar weer tegen op uw balans via de zogenoemde kapitaalwaarde. De hoogte van de privé opname is vaak gebaseerd op het inkomen van de zaak en de benodigde gelden voor maandelijks levensonderhoud.

Berekening Kapitaalwaarde tbv een salarisberekening
De Kapitaalwaarde op uw balans wordt als volgt berekend:

Saldo vorig jaar (bij start onderneming saldo beginbalans) plus het resultaat van het jaar (bij winst) minus de privé opnamen.

Is uw Kapitaal positief dan heeft uw bedrijf meer winst gemaakt of meer gestort dan u privé heeft onttrokken.

Hoe berekent u voor een salarisberekening uw te behalen omzet?
De verkoopprijs van uw producten of uw uurtarief per opdracht bepalen samen met de verkochte aantallen of de gerealiseerde uren de omzet die u per maand realiseert. Hier gaan dan uw bedrijfskosten vanaf waarna de winst voor belastingen overblijft. Van dit bedrag betaalt u alle privé kosten, zoals de boodschappen, de huur, uw hypotheek, uw inkomstenbelasting, uw zorgverzekering, enzovoort.

De hoogte van uw inkomstenbelasting wordt bepaald door verschillende factoren, zoals eventuele andere inkomstenbronnen, aftrekposten, investeringen, afschrijven, niet-aftrekbare kosten, pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheidsverzekering, privé gebruik van een leaseauto, enzovoort. In uw omzet is dus een inkomensdeel voor uzelf als ondernemer opgenomen.

Salarisberekening Eenmanszaak samengevat
Samengevat in de belangrijkste formules voor een eenmanszaak:

Omzet – / –  Kosten = Winst
Winst = Uw Bruto Salaris
Uw Bruto Salaris – / – uw Inkomstenbelasting = Uw Netto salaris

Het voorbeeld van hiervoor luidt dan:

Uw Bruto Salaris is gelijk aan uw winst = € 2.500,-. Uw maandelijkse kosten (zoals abonnementen, huur, uw auto, computers, enzovoort) kunt u zelf bepalen. Stel dat u in dit voorbeeld uitkomt op een totaal aan maandelijkse kosten van € 1.500,-.  Uw omzet moet dan maandelijks minimaal € 2.500,- + € 1.500,- = €.4.000,- (exclusief BTW) bedragen.

Advies
1. Spreek met uw accountant of boekhouder een vast bedrag af dat u maandelijks naar uw privé rekening overmaakt.
2. Zorg ervoor dat uw bedrijf minimaal de winst oplevert die overeenkomt met uw gewenste brutosalaris.

De software Prognoses & Jaarcijfers krijgt u geheel gratis als u zich aanmeldt voor de portal FinancieelKlaar!. Deze portal bevat vele Rekenmodellen, Stappenplannen, Checklists en op de praktijk gerichte Financiële Informatie. Met name bedoeld voor de non-financials behorend tot het MKB: ondernemers, bedrijfsadviseurs en managers.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00