Maak voor uw bedrijf een Liquiditeitsbegroting

Begrotingen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Als ondernemer moet u minimaal een keer per jaar een liquiditeitsbegroting op te stellen. Wellicht heeft u weinig affiniteit met cijfers en daardoor geen behoefte om uzelf in de financiën van uw onderneming te verdiepen. Door dat juist wel te doen voorkomt u dat u onverwacht lopende rekeningen niet meer kunt betalen of geplande investeringen moet uitstellen.

Financiële tegenvallers kunt u in veel gevallen voorzien èn voorkomen. U kunt tijdig maatregelen nemen op basis van uw liquiditeitsbegroting. Een liquiditeitsbegroting is een prognose van de inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode. Meestal is die periode een jaar, maar in tijden met sterk wisselende inkomsten en uitgaven kan het raadzaam zijn om eens per kwartaal of zelfs per maand zo een begroting op te stellen. Door van te voren al naar de financiële geldstromen te kijken kunt u ruim op tijd maatregelen nemen om te zorgen dat inkomsten inderdaad worden ontvangen en geplande uitgaven gedaan kunnen worden, zonder daarbij in de rode cijfers te komen.

Liquiditeitsbegroting en uw investeringen
Ook als u verwacht winst te maken, loont het om een nauwkeurige liquiditeitsbegroting te maken. Dat de zaken goed gaan wil namelijk nog niet zeggen dat het bedrijf ruim in zijn liquide middelen zit. Om aan nieuwe opdrachten voor meer productie te kunnen voldoen, moet u misschien investeren in nieuwe machines, voorraden en debiteuren. Het kan zijn dat u andere software nodig heeft of dat u een nieuwe werkvoorbereider moet aannemen.

Belangrijke vraag: Hoeveel kunt u het komende jaar investeren zonder dat de betaling van de salarissen in het gedrang komt of dat een leverancier u wegens wanbetaling op een dwangbevel trakteert?

Optimaal profiteren van de rente
Zorg voor een helder overzicht van uw liquide middelen gedurende een afgebakende periode. Hoeveel financiële middelen komt u tekort, of houdt u over? Door overtollige geldmiddelen op een andere wijze aan te wenden, bijvoorbeeld door storting op een andere (spaar)rekening of door het te gebruiken om de leveranciers sneller te betalen en daarbij gebruik te maken van de aangeboden betalingskortingen, kan uw overtollige geld eenvoudigweg veel geld opleveren. Dan gaat u efficiënt en effectief met uw liquiditeit om.

Begroting maken? Maak dan ook een liquiditeitsbegroting
Uw accountant kan meer dan alleen de jaarrekening over het afgelopen jaar opstellen. U kunt hem of haar ook vragen om te helpen bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting voor de komende periode. Uw accountant kan u dan tegelijkertijd adviseren wat u moet doen als er tekorten of juist overschotten voorzienbaar zijn en hij/zij kan u wijzen op andere financieringsmogelijkheden en –structuren waardoor u op de juiste en voordeligste manier gebruik maakt van de verschillende financieringsvormen.

Software Prognoses & Jaarcijfers
Meld u aan als gebruiker van deze portal en ontvang geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00