Mogelijkheden van Factoring

Financiering

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Veel ondernemers die zelf hun debiteurenadministratie voeren, merken telkens weer dat zij voor het zelf innen van hun vorderingen behalve tijd en energie ook veel geduld moeten hebben. Ook u hebt wellicht te maken met traag betalende klanten. U kunt hierdoor in liquiditeitsproblemen komen. Factoring kan in dat geval een oplossing zijn. Factoring is het overdragen van uw vorderingen aan een factoringmaatschappij waarbij deze tegen betaling uw vordering administreert en incasseert. Tevens bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid dat de factoringmaatschappij uw vorderingen voorfinanciert.

Motivatie
Argumenten om na een goede afweging van de voor- en de nadelen over te gaan tot het sluiten van een factorovereenkomst, kunnen zijn:

• U draagt de administratie en/of de incasso van vorderingen over en u hoeft zich hier dus niet meer om te bekommeren;
• U hoeft geen krediet meer te verlenen door bevoorschotting van vorderingen. De factor neemt in bepaalde gevallen uw kredietrisico over.

Wat te doen?
Samengevat kunt u de volgende stelregel aanhouden als het gaat om een afweging tussen zelf uitvoeren van uw debiteurenbeheer of het inschakelen van een factormaatschappij.

Overweeg het inschakelen van een factoringmaatschappij uitsluitend in de volgende situaties:
• U hebt liquiditeitsproblemen omdat uw bedrijf hard groeit;
• Uw debiteurenadministratie is slecht georganiseerd en u wilt hiervoor niet aparte medewerkers aantrekken;
• Uw bedrijf heeft het kredietplafond bij uw bank bereikt door financiering van seizoensgebonden activiteiten met veel pieken en dalen in uw kredietbehoefte.
• Uw bedrijf heeft te kampen heeft met relatief grote debiteurenrisico’s;
• Uw bedrijf heeft meer krediet nodig dan normaal gesproken in rekening-courant verstrekt wordt (meestal wordt door de banken maximaal 60% van de debiteuren in rekening-courant gefinancierd);
• Uw bedrijf exporteert veel waardoor u te maken hebt met debiteuren die u zelf minder goed kunt bereiken.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00