Kapitaalslasten van uw bedrijf

Financiering

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Onder kapitaalslasten vallen huur en pacht, afschrijvingen en uw financiële baten en lasten. 

Kapitaalslasten zijn onder meer:

Huur en pacht
Bent u geen eigenaar van (een deel van) uw pand, dan betaalt u de eigenaar huur of pacht.

Afschrijvingen
Uw afschrijvingen hebben een speciale plek op de Winst- en Verliesrekening: U mag investeringen en afschrijven met een waarde tot een bepaald maximumbedrag. Een afschrijving bepaalt u door economische levensduur en de restwaarde vast te stellen. Afschrijvingen zijn kosten, geen uitgaven.

Financiële baten en lasten
Is uw bedrijf (mede) door anderen gefinancierd? Bijvoorbeeld door een bank, een brouwerij of door familie of kennissen. Die financieringen zijn leningen waarover u rente moet betalen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor lopende rekeningen waarop u rood staat.

Het is mogelijk dat u rente ontvangt over een spaarrekening. Al dit soort rentebetalingen en -ontvangsten gebeuren meestal per maand, en het jaarsaldo komt vervolgens op uw W&V-rekening.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00