Financieringsplan voor uw bedrijf

Financiering

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Bent u ondernemer en heeft u plannen voor bijvoorbeeld een uitbreiding, verhuizing of nieuwe producten dan begint u waarschijnlijk met het verwerken van uw ideeën in een businessplan.

Dit plan geeft inzicht in de volgende zaken:
– de uitwerking van de plannen
– de verwachte opbrengsten en kosten
– de benodigde investeringen
– de effecten op de organisatie van uw onderneming.

Al deze effecten worden, meestal door uw accountant verwerkt in een prognose voor de komende jaren. Als u als ondernemer op basis van de gemaakte plannen voldoende kans op succes verwacht, neemt u de beslissing om door te gaan en de benodigde financiële middelen te vergaren ter realisatie van uw plannen.

Eerst naar uw bank
De eerste weg naar financiering is vaak de weg naar uw huisbankier. Op zich kan dit prima mits u zich een aantal zaken realiseert:
– U krijgt slechts één mening over uw gemaakte financieringsplannen;
– De bank bekijkt of er binnen de regels van de desbetreffende bank mogelijkheden zijn tot financiering;
– De aangeboden oplossingen zijn beperkt tot de mogelijkheden die de betreffende bank kan aanbieden;
– Bij afwijzing van de financiering bestaat bij u als ondernemer een grote onzekerheid of uw plannen nu wel of niet financierbaar zijn.

Vooraf een onafhankelijk financieringsplan
Laat u vooraf een onafhankelijk financieringsplan maken door bijvoorbeeld een financieringsadviseur dan krijgt u van te voren meer inzicht of en op welke wijze uw financiering kan worden gerealiseerd met het beste resultaat voor u als ondernemer. 
Uw financieringsplan zit dan niet vast aan de bank. U kunt ook voorzien in diverse – ook niet-bancaire – bronnen van financiering. Zoals bijvoorbeeld risicokapitaal verstrekt door informal investors, onroerend goedfinanciering, trade-finance of factoring, lease of door combinatie van verschillende financieringsmogelijkheden. 

Voorbeeld
Het volgende praktijkvoorbeeld illustreert dat een goed financieringsplan en de uitvoering daarvan alle mogelijkheden daadwerkelijk aan de orde laat komen.

Een goed lopend sportcentrum met een groeiend ledenaantal had dringend behoefte aan een groter pand. Er werd onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid van verhuizing naar een groter pand met een forse uitbreiding van de activiteiten. Het onderzoek naar de haalbaarheid gegeven de markt en de benodigde investeringen werd door een ervaren financieringsadviseur uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek was positief en ook de prognose van de adviseur gaf een positief beeld over de exploitatie na realisatie van de plannen.

Op zoek naar de benodigde financiële middelen bleek echter dat de huisbankier op basis van de daar geldende normen niet wilde financieren. Resultaat voor de ondernemer? Een aanzienlijk tijdsverlies bij de realisatie van zijn plannen en ook nog eens een grote onzekerheid over het doorgaan van de plannen.

Nabeschouwing
De problemen waren te voorzien geweest als er vooraf een doordacht financieringsplan was gemaakt. Er waren namelijk problemen met een laag eigen vermogen, te weinig zekerheid en geen eigen kapitaal. Na afwijzing door de bank heeft dezelfde ondernemer een via een financieringsadviseur een uitgekiend financieringsplan laten maken en laten uitvoeren. Doel was het verlagen van het bancaire financieringsbedrag, het zoeken naar eigen vermogen, het afdekken van het zekerheidstekort en het inbrengen van risicodragend kapitaal.

Door te onderhandelen met de verhuurder kon een gedeelte van de verbouwingskosten voor rekening komen van de verhuurder, die dit weer gedeeltelijk verrekende met de huur. De inbreng van de ondernemer (versterking van het vermogen) kon worden verhoogd door handig gebruik te maken van de overwaarde van zijn eigen woning. Nadat ook nog een participant gevonden was voor een behoorlijk bedrag, was het eigen vermogen versterkt en kon ook de bancaire financiering worden verlaagd.

Nu was de tijd rijp om naar een bank te gaan. In het zekerheidstekort werd voorzien door inbrengen van staatsgarantie en de bank was bereid op basis van het gepresenteerde financieringsplan alsnog tot financiering over te gaan. Inmiddels lag er ook een offerte van een andere bank. Na de oorspronkelijke afwijzing lagen nu twee offertes ter beoordeling aan de ondernemer.

Conclusie
Door het maken van een goed financieringsplan gekoppeld aan het businessplan kunnen te verwachten problemen van te voren worden ingeschat en opgelost. Hierdoor wordt de kans op succes aanzienlijk vergroot. Door gebruik te maken van een gespecialiseerde financieringsadviseur  kunnen deze kansen verder worden vergroot omdat een onafhankelijk financieel adviseur, naast het opstellen van het financieringsplan, zorg kan dragen voor bancaire kennis aan de ene kant en het bemiddelen bij informal investors en andere vormen van financiering aan de andere kant.

Tools
In het besloten gedeelte van deze portal vindt u een Model Financieringsplan en meer achtergrondinformatie over het financieringsplan.

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00