Financieringskosten

Financiering

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Heeft uw bedrijf behoefte heeft aan liquide middelen dan zult u in de regel bij een bank langsgaan voor een financiering. Als u een krediet of lening aanvraagt, zal uw bank onder andere willen weten hoe het zit met de door u geprognostiseerde winst. De door u te maken financieringskosten in de vorm van onder meer rente moeten wel worden betaald.

Aan de hand van een risicoprofiel bepaalt de bank wat uw bedrijf maximaal kan lenen.

De kredietmogelijkheden bestaan onder meer uit:

Financieringskosten voor Kortlopende kredieten
Een rekening-courantkrediet is een krediet met een optimale vrijheid voor uw bedrijf. De bank spreekt met u een limiet af (maximale schuld) op uw lopende rekening (rekening-courant). Financieringskosten bestaan niet alleen uit rente. Naast rente bent u aflossingsprovisie verschuldigd en wordt er vaak kredietprovisie in rekening gebracht;

Financieringskosten voor Middellange kredieten
Het gaat om kredieten met een vaste looptijd en een vast aflossingsschema. Middellange leningen kunnen worden aangegaan om de aanschaf van vaste activa als machines of de vaste kern van vlottende activa (voorraden en debiteuren) te financieren. U betaalt een bedrag aan rente en aflossing. Ook voor deze financiering zal de bank financieringskosten in rekening brengen;

Langlopende leningen
Denkt u hierbij aan een hypothecair krediet voor bedrijfspanden. Voor deze vorm van lening kunt u kiezen uit verschillende rentevastperioden. Het betreft hier veeal niet alleen financieringskosten. Bijkomende kosten zoals afsluitprovisies, taxatie kosten, notariële kosten en kosten van het tussentijds oversluiten van de hypotheek zijn aftrekbaar.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00