Adviezen om uw bedrijf te laten Groeien

Financiering

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Als u met uw onderneming wilt groeien zult u een groeistrategie moeten bepalen. Groei ontstaat pas als u ervan overtuigd bent dat u niet tevreden bent met uw huidige situatie. Groeien gaat niet vanzelf. Groei is een doelstelling en moet passen bij de ambities van u en uw onderneming. U bent per slot van rekening degene die kiest voor groei en dit groeiproces moet bepalen, organiseren, uitdragen en begeleiden. Behalve goede marketing en sales is een uitgekiende groeistrategie onontbeerlijk waarbij uw financiële plannen en prognoses een niet geheel onbelangrijke rol spelen.

Voorbeeld
Een bekend voorbeeld is het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft, dat is gestart als een klein bedrijf. Microsoft was in de beginperiode van haar bestaan gehuisvest in een garage. Zonder groeidoelstellingen was dit bedrijf ongetwijfeld een goed en gezond bedrijf geworden, behorend tot de sector midden- en kleinbedrijf. En zonder de groeistrategie van Bill Gates was de onderneming nooit wereldspeler geworden.

1. Groei van uw bedrijf moet u willen

Niet alle ondernemingen willen groeien. Voor sommige eigenaren van een onderneming is een plek om te werken voldoende en is het enige criterium dat telt het bestaanscriterium van de directeur (\’het hoeft geen vetpot te zijn, als er maar brood op de plank is\’). Aan dit bestaanscriterium is voldaan als de onderneming voldoende inkomen voor de directeur-eigenaar oplevert. In feite is er dan geen sprake van ondernemerschap, maar van zelfstandige loonvorming. Eigenaren van zo’n onderneming werken als het ware in loondienst van hun eigen onderneming in plaats van in de onderneming van een ander. Omdat ze druk zijn met het uitvoerende werk, laten ze het belangrijkste werk (het strategische werk) liggen. Het is juist dit strategische werk, dat de onderneming kan laten groeien.

Het dagelijkse werk slokt u soms zo op, dat u geen tijd meer hebt om plannen voor de langere termijn te ontwikkelen. Daarom is het verstandig om regelmatig afstand te nemen. Bijvoorbeeld door met buitenstaanders over de voortgang van uw onderneming te praten.

In dit artikel over de groei van een onderneming gaat het alleen over ondernemingen die gericht willen groeien. Het gaat erom dat groei u vrijstelt van uw baan als uitvoerder. Op die manier kunt u banen scheppen voor anderen. Als u wilt groeien, dan moet u in een evenwichtige onderlinge verhouding aandacht besteden aan het ondernemen, het managen en het uitvoeren van de werkzaamheden.

Uitzetten strategie
Bij het uitzetten van een groeistrategie is het belangrijk dat u realistisch bent over de resultaten. Staan de inkomsten uit uw onderneming in verhouding tot de energie die u erin steekt? Als vuistregel voor een gezonde onderneming geldt ongeveer € 125 000,- omzet per werkzame persoon met een minimum bruto-inkomen voor de directeur van ongeveer € 60 000,- tot € 70 000,-.

Voordelen
Groei brengt voor een onderneming niet alleen risico’s en inspanning met zich mee, maar ook voordelen. Zeker bij kleine ondernemingen vergroot groei de kans op continuïteit. Een kleine onderneming heeft over het algemeen relatief weinig opdrachtgevers. Bij het wegvallen van een of twee grote opdrachtgevers is het voortbestaan van de onderneming al snel bedreigd. Door groei ontstaat meer capaciteit om klanten aan te trekken en komt er geld vrij voor promotieactiviteiten.

Een persoonlijk voordeel voor u is dat groei vaak de nodige positieve spanning geeft. Deze positieve spanning is vaak aantrekkelijk en werkt meestal erg stimulerend. Door groei kunt u continu uw grenzen verleggen van ‘iets kunnen’ naar ‘iets nieuws proberen’.

2. Soms is groei geboden

In sommige situaties moeten ondernemingen groeien. Hebt u bijvoorbeeld geïnvesteerd in voorraden of dure apparatuur, dan moet u alleen al door de hoge kosten per product een bepaalde groei nastreven om de gemiddelde kosten omlaag te brengen.

3. Hoe bereikt u groei?

U kunt op vier verschillende manieren groei bereiken, namelijk door:
• samenwerking;
• diversificatie;
• specialisatie;
• kostenbesparing.
• Samenwerking

Wat u in uw eentje niet kunt bereiken, is misschien wel mogelijk als u gaat samenwerken met een externe partij. Die externe partij kan bijvoorbeeld een onderneming of een freelancer zijn. In een samenwerkingsverband doet u vaak nieuwe ideeën op en creëert u een extra klankbord. Een belangrijk voordeel van samenwerken is dat deze manier van groeien u relatief weinig geld kost in vergelijking tot groei door meer personeel aan te nemen. Want bij samenwerken is de dienst van de ene partij een dienst van de andere waard. Door samenwerking ontstaan bepaalde voordelen die groei mogelijk maken.

Voorbeeld
Een accountant ziet zijn omzet groeien door samenwerking met een fiscaal adviesbureau. Het aantal ‘betere klanten’ neemt namelijk toe door een bredere dienstverlening (dankzij de samenwerking zijn zowel financiële als fiscale diensten mogelijk).

Zorg er wel voor dat de samenwerking op lange termijn levensvatbaar is. Dit doet u door te zorgen voor duidelijke voordelen voor beide partijen die in verhouding staan tot de inspanningen die beide moeten leveren.

• Diversificatie

Diversificatie wil zeggen dat u uw aanbod uitbreidt met nieuwe producten en/of diensten. Door nieuwe en/of veranderde producten en/of diensten op de markt te brengen bereikt u een nieuwe doelgroep. Een belangrijk neveneffect van diversificatie is dat u beter kunt inspelen op (nieuwe) vragen van uw huidige klanten. Verder kunt u nieuwe producten en/of diensten aan bestaande klanten verkopen. Dit noemt men ook wel cross-selling.

• Specialisatie

Specialisatie is een mogelijke weg naar groei. Als u zich specialiseert, richt u zich volledig op een beperkt aantal producten, diensten of een speciale doelgroep. Een belangrijke voorwaarde is wel dat u zich richt op een groeimarkt, dat wil zeggen een markt waar het aantal vragers toeneemt.

Als u zich specialiseert, neemt uw kwetsbaarheid toe. Daarom is het van belang dat u goed let op de kenmerken van de markt waarin u opereert. Specialiseert u zich in een krimpende markt, dan is groei heel lastig te realiseren. Omdat de vraag afneemt en u samen met uw concurrenten een steeds kleiner wordende markt moet delen. Uw marktaandeel kan in dat geval nog wel groeien, maar uitsluitend door een marktaandeel op uw concurrenten te veroveren.

Voorbeeld
Bent u bijvoorbeeld marktleider in de naaimachinehandel, dan is diversificatie van levensbelang. De naaimachinemarkt is namelijk een krimpende markt.

Werkt u in een stabiele markt, dan komt het aan op concurrentievoordelen die ú wel kunt bieden maar uw concurrent niet. U moet in deze stabiele markt namelijk klanten van uw concurrent proberen af te pakken.

• Kostenbesparing

U kunt kosten besparen door efficiënter te werken of bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan ondernemingen die deze goedkoper kunnen leveren. Lagere kosten zorgen voor meer winst of voor een vraagprijs die concurreert met de andere aanbieders. Bij een concurrerende prijs neemt de vraag naar uw producten en/of diensten toe. Vervolgens kunt u de grotere winst gebruiken voor meer investeringen.

Bedenk dat kostenbesparing een middel is dat u toepast in een periode met tegenslagen. Een kostenbesparing is vooral bedoeld om uw onderneming weer uit de gevarenzone te krijgen en voldoende liquiditeit te genereren. Bedenk dat kostenbesparing nooit een directe weg naar groei is.

Een belangrijk citaat over relatie tussen groei en kostenbesparing is afkomstig van Wayne Calloway van de Pepsi Company: ‘Men kan voorspoed niet bereiken door besparingen.’ Pepsi heeft de vele Colaoorlogen met rivaal Coca Cola namelijk overleefd omdat zij dagelijks haar aandacht op groeidoelen had gericht in plaats van op kostenbesparingen.

Groeiadviezen voor de praktijk
Als u wilt groeien en een groeipad hebt gekozen, moet u de uitvoering van uw plannen nog realiseren. Bij die realisatie gaat het om de praktijk van alledag, om de dagelijkse werkzaamheden. Hoe kunt u de door u beoogde groei het best in gang zetten en in goede banen leiden? Hoe kunt u er dus voor zorgen dat uw onderneming werkelijk groeit?

De in het besloten gedeelte geplaatste Zes Groeiadviezen gaan in op deze vragen over de uitvoering van uw plannen.

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00