Wettelijke Rente berekenen bij te laat betalen

Debiteurenbeheer

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Uw debiteur betaalt veel te laat? Bereken Wettelijke rente! Het is vervelend als uw debiteur niet op tijd zijn betalingsverplichting nakomt. Nóg vervelender is het als u daardoor genoodzaakt bent zelf kostbaar geld te lenen. Dertig dagen na factuurdatum is de debiteur u echter rente verschuldigd. De wettelijke rente op handelstransacties is de rente die u mag berekenen aan uw debiteuren als zij niet tijdig aan hun betalingsverplichting voldoen. U kunt deze rente hanteren als in uw algemene voorwaarden niets is opgenomen over een bepaald rentepercentage of u helemaal geen algemene voorwaarden heeft.

Wettelijke rente
De wettelijke rente verandert gemiddeld twee keer per jaar. Per 1 juli van dit jaar is de wettelijke rente bepaald op 11,07%. Kijk op de website wat op dit moment de hoogte van de wettelijke rente is (www.wettelijkerente.nl).

Welk soort rente moet ik kiezen?
Als eerste moet u bepalen of u de wettelijke rente voor handelstransacties of de wettelijke rente voor consumententransacties moet gebruiken.

Samengesteld of enkelvoudig
Vervolgens moet u bepalen of de rente enkelvoudig of samengesteld moet worden berekend.

Samengesteld
Samengesteld is feitelijk rente over rente: bij het berekenen van de rente wordt de rente na een jaar opgeteld bij de hoofdsom. Vanaf dat moment wordt er over het nieuwe bedrag rente berekend, totdat er weer een jaar is verstreken, waarna de rente weer bij de hoofdsom wordt opgeteld. Indien er tussen de partijen niets is afgesproken dient de rente samengesteld te worden berekend.

Enkelvoudig
Bij een enkelvoudige berekening wordt de rente berekend vanaf datum X tot en met datum Y. De hoofdsom blijft tussentijds gelijk.

Wat te doen bij uitblijven betaling?
Stuur een herinnering als een klant niet op tijd betaalt. Geef hierin aan dat u vanaf een bepaalde datum wettelijke rente op het bedrag in rekening zult brengen. Eventueel kunt u enige flexibiliteit inbouwen. Sommige bedrijven betalen altijd, maar houden er nu eenmaal een lange betalingstermijn op na. Overweeg in zo’n geval een korting te geven van een of twee procent op het factuurbedrag als er tijdig wordt betaald. Uiteraard maakt die korting deel uit van uw betalingsvoorwaarden. Vermeld het kortingspercentage ook op uw factuur.

Tools
– Rekentool Berekening Wettelijke Rente

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00