Betalingsregeling Treffen

Debiteurenbeheer

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Tref bij betalingsproblemen met uw debiteur een betalingsregeling. Als uw debiteur na het verstrijken van de betalingstermijn uw factuur niet heeft voldaan, kunt u uw debiteur aanbieden een betalingsregeling te treffen. Bij een betalingsregeling betaalt de debiteur uw factuur in termijnen. De afspraken die u hierover maakt moeten vanzelfsprekend goed worden vastgelegd.

Betalingsregeling en risico’s
Het treffen van een betalingsregeling is niet zonder risico’s. Want u ziet bij een betalingsregeling in eerste instantie af van het geld waarop u recht heeft. Het risico van de te late betalingen blijft bij u liggen, totdat u uw geld heeft ontvangen. Vraagt u zich daarom allereerst af waarom uw debiteur een betalingsregeling met u wil treffen.

– Heeft uw debiteur liquiditeitsproblemen? Zo ja, waardoor komt dit dan?
– Heeft een derde al beslag gelegd?
– Ligt het faillissement van uw debiteur in de lijn der verwachting?
– Wordt uw debiteur soms zelf niet betaald? Zo ja, hoe komt dat dan?

De praktijk van een betalingsregeling
Uit de praktijk blijkt dat een betalingsregeling maar zelden effect heeft. Over het algemeen wordt er ook na het betalingsregeling treffen alsnog niet volledig betaald en is het vaak een uitstel van executie. Veel debiteuren willen bijvoorbeeld ook een regeling om aan andere schuldeiseres te laten zien ‘dat de overige schulden geregeld zijn’, om zo bijvoorbeeld een rechtszaak te voorkomen.
Wat kunt u het best doen tenaanzien van een betalingsregeling?

Tref met uw debiteur uitsluitend een betalingsregeling als u het risico op wanbetaling van uw debiteur kunt dragen. Leg een met uw debiteur overeengekomen betalingsregeling schriftelijk vast. Bevestig alle met uw debiteur gemaakte afspraken schriftelijk, het liefst aangetekend verzonden. Houd de vinger aan de pols na het treffen van een betalingsregeling. Wordt uw betalingsregeling door uw debiteur niet nagekomen, ga dan alsnog direct over tot invordering. Voordat het te laat is!

Tip
Zorg er dan wel voor dat er geen aanvullende vordering(en) bij deze debiteur ontstaan, anders blijft u in een permanente betalingsregeling hangen.

In het besloten gedeelte van deze portal vindt u een Voorbeeld Brief Betalingsregeling en een Voorbeeldmodel van een Betalingsregeling. De tekst is een voorbeeld die u kunt aanpassen naar uw situatie.

Dit deel is afgeschermd

Word een betalende gebruiker en krijg direct toegang!

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00