Liquiditeitsbegroting Maken

Begrotingen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Een liquiditeitsbegroting (ook wel cashflowbegroting genoemd) geeft antwoord op de vraag hoe u volgend jaar zult draaien en uw rekeningen kunt blijven betalen. Het opstellen van een liquiditeitsbegroting is zeker nuttig. De volgende aandachtspunten hebben betrekking op het nut van het opstellen van een liquiditeitsbegroting.

Liquiditeitsbegroting maken
U maakt een liquiditeitsbegroting of een cashflowbegroting door simpelweg uw bedrijfsinkomsten en bedrijfsuitgaven per periode tegenover elkaar te zetten. 
Zonder het opstellen van een liquiditeitsbegroting is lenen bij een bank voor u erg moeilijk. Zonder een liquiditeitsbegroting krijgt u geen goed inzicht in een aantal belangrijke zaken. Zoals de financiële huishouding van uw bedrijf, uw overlevingskansen in mindere tijden, uw  groeikansen, uw investeringsmogelijkheden en in uw cashmanagement.

Noodzaak liquiditeitsbegroting vanwege voortbestaan bedrijf
Met name in tijden van economische tegenslagen of grote investeringen kan het nalaten van het opstellen van een liquiditeitsbegroting leiden tot de ondergang van uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld een grote investering doen terwijl uw bedrijf dit helemaal niet kan opbrengen.

Liquiditeitsbegroting voor opbrengsten en kosten

Naast nuttig financieel inzicht zorgt het opstellen van een liquiditeitsbegroting ook voor het optimaliseren van uw opbrengsten of minimalisering van uw kosten. U kunt immers tijdig besluiten overtollig geld op een hoog renderende renterekening met een hogere rente te zetten. Of ervoor kiezen de rekening van uw ene BV die in de min staat aan te zuiveren met een rekening van de andere. Zodat uw rentelasten omlaag gaan.

Liquiditeitsbegroting legt tekorten direct bloot
Bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting ziet u direct wanneer u liquiditeitstekorten dan wel overschotten kunt verwachten.

Liquiditeitsbegroting en verschil tussen kosten en uitgaven
Het opstellen van een liquiditeitsbegroting heeft ook te maken met het verschil tussen uitgaven en kosten. Bij de winst- en verliesrekening begint u met het beoordelen van de kosten en uitgaven. Maar kosten hebben geen invloed op de kasstroom zolang het geen uitgaven worden. Een investering komt niet op de winst- en verliesrekening, maar is wel een uitgave en zal dus betaald moeten worden. Ook investeringen in voorraad en debiteuren leggen beslag op werkkapitaal. Omdat deze investeringen op uw werkkapitaal beslag leggen moeten deze terug te vinden zijn in de liquiditeitsbegroting.

Liquiditeitsbegroting en de juiste mensen
Bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting is het aan te raden de juiste mensen te betrekken. Het opstellen van een liquiditeitsbegroting voor bijvoorbeeld een productiemachine vereist de medewerking van het hoofd productie. Zit uw bedrijf op het randje met de kasstroom en gaat uw bedrijf toch te dure machines aanschaffen, dan krijgt u problemen met de bank. Begroot u bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting een aan te schaffen machine te laag dan zorgt dat voor cashflowtegenvallers die rampzalig kunnen zijn voor uw bedrijf. Zorg dat u bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting koopt conform wat u begroot.

Het opstellen van een liquidteitsbegroting doet u altijd in samenwerking met uw medewerkers. Mocht in de loop der jaren blijken dat de bepaalde medewerkers er consequent naast zitten met hun begroting, dan zegt dat iets over hun inschattingsvermogen en vooruitziende blik. Kijk dus regelmatig kritisch naar inschattingen van uw medewerkers.

Liquiditeitsbegroting en optimisme
Bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting kan teveel optimisme gevaarlijk zijn. De verleiding is groot dat u uw liquiditeitsbegroting iets rooskleurig opstelt om bijvoorbeeld een financiering bij uw bank te krijgen.

De juiste gegevens bij de hand voor een liquiditeitsbegroting
Zorg bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting dat u de juiste gegevens bij de hand heeft. Historische data, bankafschriften, ontvangsten en uitgaande betalingen. Hiermee brengt u het betalingsgedrag van uw klanten in kaart en houdt u het eigen betalingsgedrag tegen het licht. Samen met de commerciële afdeling maakt u een onderbouwde realistische omzetplanning met een aantal te verwachten economische scenario’s. En voor alle mogelijke scenario’s heeft u de benodigde maatregelen al gereed.

Meld u aan als gebruiker en maak z

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00