Goed omgaan met uw Accountant

Accountancy

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Een goede accountant geeft u inzicht in uw administratie en uw financiële positie. In sommige gevallen verzorgt een accountant ook de belastingaangifte. De toegevoegde waarde van een account komt vooral tijdens de bespreking van uw jaarstukken tot uiting. De betekenis en de gevolgen van deze jaarcijfers voor de toekomst van uw bedrijf moeten na zo’n toelichtende bespreking voor u duidelijk zijn.

Taken
De taken van een accountant zijn onder te verdelen in drie verschillende onderdelen:
• De financieel administratieve dienstverlening;
• Het controlewerk (accountancy en auditing);
• Het advieswerk (consultancy).

Soorten accountantsverklaringen
De accountant geeft naar aanleiding van een controleopdracht één van onderstaande accountantsverklaringen af:

• Een goedkeurende accountantsverklaring: de jaarrekening geeft een getrouw beeld en voldoet ook anderszins aan de wettelijke eisen;
• Een accountantsverklaring met beperking: de jaarrekening bevat nog belangrijke onjuistheden en/of er blijven nog vragen over met betrekking tot de getrouwheid van het beeld dat de jaarrekening weergeeft;
• Een accountantsverklaring van oordeelonthouding: de jaarrekening is op een aantal punten correct. Er blijven echter na de controle nog onzekerheden over waardoor de jaarrekening niet kan worden gezien als een betrouwbare weergave van de financiële stand van zaken in uw bedrijf;
• Een afkeurende accountantsverklaring: de jaarrekening bevat onjuistheden (bedenkingen) die de getrouwheid van uw jaarrekening wezenlijk aantasten.

Overige verklaringen
Behalve een accountantsverklaring kan een accountant op uw verzoek ook een beoordelingverklaring of een samenstellingverklaring afgeven. Deze verklaringen zijn voor geen enkel bedrijf wettelijk verplicht.

Beoordelen accountant
Als u op zoek bent naar een accountant of van accountant wilt wisselen, is het belangrijk dat u eerst een goed beeld krijgt van hoe u een accountant moet beoordelen. Waar kijkt u dan onder meer naar? De volgende criteria kunnen u hierbij helpen.

• Hoe waardeert u de persoon van de accountant?
• Is uw accountant op de hoogte van de normen en waarden in uw bedrijf en uw bedrijfstak?
• Kan uw accountant u ook in de toekomst blijven helpen?

Afspraken maken
Als u een keuze hebt gemaakt en u gaat samenwerken met uw accountant is het vervolgens van belang dat u goede afspraken maakt. Maak in elk geval de volgende afspraken met uw accountant:

• Spreek af wie binnen uw bedrijf aanspreekpunt en wie handelingsbevoegd is
• Welke werkzaamheden gaat uw accountant voor u verrichten?
• Waaraan moet uw accountant in het bijzonder aandacht besteden?
• Welke tarieven en prijzen gaat uw accountant u in rekening brengen?
• In welke frequentie worden nota’s gestuurd?
• Wat verwacht u van de dienstverlening van uw accountant?

Jaarlijkse evaluatie
Evalueer jaarlijks de gang van zaken met uw accountant:

• Bent u tevreden over de werkwijze van uw accountant? Wat gaat goed en wat moet beter?
• Worden de accountantsdiensten verleend door degene met wie u een vaste relatie hebt opgebouwd of worden deze werkzaamheden voornamelijk door een collega of assistent uitgevoerd?
• Hoe zijn de contacten (indien van toepassing) tussen uw bedrijf, uw accountant en uw bank verlopen?
• Is uw accountant tevreden over de wijze waarop u als ondernemer de cijfers aanlevert en met hem of haar over uw bedrijf communiceert? Wat gaat goed en wat kan beter?

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00